80%

Còn một bước quan trọng nữa...

Lớp học diễn ra trong NHÓM HỌC KÍN ZALO.

Nếu bạn không vào nhóm kín ZALO, bạn sẽ không học được.

CHÚ Ý: Nếu bạn dùng máy tính, hãy mở ZALO trên điện thoại lên và quét mã bên dưới để vào nhóm học

Click Tham Gia Nhóm Zalo Để Cập Nhật Thông Tin Về Khoá Học

Bước 1: Mở Zalo Trên Điện Thoại Sau Đó Bấm Vào Chỗ Này

Bước 2: Di Chuyển Điện Thoại Sang Đây Để Quét Mã Vào Zalo